top of page

Tack vare samordnad varudistribution och Alfredsson Transport har Norrköpings kommun mer än halverat sina livsmedelstransporter det senaste året, med stora effektivitets- och miljövinster som följd. Anna Wetterlind är stolt och glad över att ha Alfredsson Transport som avtalspart till ett av kommunens viktigaste miljöprojekt.

Anna_Wetterlind_stående_pressfoto_jpg.jp

LYCKAD SAMORDNING FÖR LOKALA LEVERANSER

Anna Wetterlind jobbar som projektledare under kommunstyrelsen i Norrköpings kommun. Planeringsarbetet med samordnad varudistribution har pågått under flera år och projektet blev föremål för en offentlig upphandling 2017. Med en tydlig ambition att bli en av Sveriges främsta miljökommuner enligt Agenda 2030, sparade man inte det minsta på kravspecifikationen i upphandlingen. Riktigt tuffa kriterier fanns med i det förfrågningsunderlag som gick ut till transportföretag i hela Europa, enligt LOU (lagen om offentlig upphandling).
 

MILJÖ, KVALITET OCH SÄKERHET I VÄRLDSKLASS
Det var naturligtvis aldrig självklart att ett åkeri från Norrköping, inte ens från Sverige, skulle gå vinnande ur upphandlingsstriden. Anna Wetterlind är dock mer än nöjd att så blev fallet.


-Vi gick medvetet ut med hårda krav och snäva ramar i upphandlingen. Det vi sökte var en transportör av allra högsta klass inom områdena miljö, kvalitet och säkerhet. I hård konkurrens visade sig ett lokalt åkeri vara bäst, faktiskt överlägsna i många av miljökriterierna. Alfredsson Transport klarade samtliga upphandlingskrav och samarbetet mellan oss har fungerat utmärkt sedan dag ett, säger Anna.
 

Transporterna omfattar bland annat livsmedel till cirka 25 000 matportioner som lagas dagligen i kommunens kök, plus övriga livsmedelsinköp till cirka 255 olika enheter runt om i Norrköpings kommun. Ett otaligt antal lastbilar, från olika varuleverantörer, har under årens lopp levererat varor till bland annat förskolor, vårdboenden och tillagningskök inom kommunen. Att, som idag, istället samdistribuera och ruttoptimera är både energieffektivt och klimatsmart, vinster som gärna prioriteras av både Alfredsson Transport och Norrköpings kommun.
 

FÖREDÖMLIGA FÖREBILDER
För att lösa samordningsuppdraget på bästa sätt har Alfredsson Transport byggt en ny distributionscentral där alla varor samlas, packas ihop och sedan körs ut enligt ett optimerat leveransschema. Centralen och dess kyl- och frysanläggningar drivs med solceller som installerats på taket och tre specialinköpta, gasdrivna så kallade LNG/LBG lastbilar trafikerar uppdraget med minimal miljöpåverkan.
 

Anna Wetterlind menar att Alfredsson Transport alltid ligger i utvecklingsmässig framkant och oftast överträffar kraven Norrköpings kommun ställt i upphandlingen. Hon uppskattar särskilt att de är flexibla, lyhörda och tar hänsyn till både stora och små önskemål. Tack vare Alfredssons vilja och mod att hela tiden satsa och helhjärtat investera i en klimatsmartare framtid menar Anna att Norrköpings kommun inte kunde ha fått en bättre avtalspart för detta komplexa uppdrag.

-Jag är verkligen imponerad av det jobb Alfredsson Transport gör, på så många områden. Alfredsson Transport är innovativa, lösningsorienterade och mycket kundvänliga. Jag är stolt över vårt samarbete och tror att också Norrköping är stolt över att vara hemstad till ett av de bästa miljötransportföretagen i landet.

bottom of page